De eerste stap voor het verkrijgen van een mooie tuin is het maken van een ontwerp.
Voordat wij starten met het maken van een ontwerp vindt er eerst (kosteloos) een kennismakingsgesprek plaats waarbij wij uw wensen en ideeën inventariseren. Ook zoeken wij samen met u naar de sfeer die de toekomstige tuin uit moet gaan stralen. Wilt u een tuin met veel bestrating of juist met veel planten, een tuin met weinig of juist wat meer onderhoud.
Ook kan er een keuze gemaakt worden voor een moderne of juist een klassieke uitstraling, al deze gegevens worden geïnventariseerd voordat we met het ontwerpen beginnen.
Ook het kostenaspect komt in het eerste gesprek aan de orde zodat er in een later stadium geen verassingen ontstaan.
De volgende stap is dat er door ons een ontwerp gemaakt wordt wat wij vervolgens met u bespreken. Vaak wordt dit ontwerp nog wat bijgeschaafd alvorens het ontwerp definitief is.